Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym PIED-DE-POULE.

Sprzedawcą jest firma PIED-DE-POULE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 4, lok. U3C, 00­131 Warszawa (NIP 5252964705, REGON 525889524 ).

 1. Zamówienia w sklepie internetowym PIED-DE-POULE można składać przez całą dobę, a rejestracja w niniejszym sklepie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna. W sklepie internetowym PIED-DE-POULE zamówienia mogą być składane jedynie przez osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów kupna towarów i usług.
 2. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia traktowane jest jako oferta zakupu wybranego towaru na warunkach przedstawionych w opisie produktu.
 3. Złożenie zamówienia jest potwierdzane mailowo przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu zapłaty za towar, określonej w zamówieniu.
 4. Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia . Zgłoszenia o chęci zwrotu należy dokonać na adres mailowy [pieddepoulegrzybowska@gmail.com].
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą zakupionych uslug w sklepie internetowym. Reklamacje należy przesyłać drogą mailową na adres: [pieddepoulegrzybowska@gmail.com]. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać problem oraz załączyć zdjęcia, jeśli to możliwe, w celu szybszego rozpatrzenia.

Po otrzymaniu reklamacji sklep rozpatruje ją w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Klient otrzyma powiadomienie o wyniku reklamacji na podany adres e-mail.

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy lub innego rozwiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podane w sklepie internetowym ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej.
 3. Zmiany w regulaminie, które powstają z konieczności dostosowania go do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, zarejestrowani Kupujący powiadomieni zostaną każdorazowo drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania informacji o zakresie zmian co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Informacja o zakresie zmian zostanie wysłana na wskazany przez Kupującego przy rejestracji adres mailowy. W zakładce “Regulamin” na stronie sklepu internetowego PIED-DE-POULE zawsze znajduje się aktualna wersja obowiązującego regulaminu. Dla Kupującego obowiązująca jest wersja regulaminu, która została zaakceptowana podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.8.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu, modyfikowania oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie Polityki Prywatności można znaleźć w oddzielnej zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Sprzedawca zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Chrome wersja 10 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi aktualnymi wersjami JAVA i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. 10.
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie ma prawo polskie w tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
More:
Umów się